Tin tức

Công ty CP Phần mềm 365

Công ty CP Phần mềm 365

26/08/2015

Công ty Cổ phần Phần mềm bán hàng 365 hoạt động trong lĩnh vực công nghệ với sản phẩm chủ lực là phần mềm thông minh giúp khách hàng quản lý lượng tồn kho dễ dàng.

Klouds - Điện toán đám mây

Klouds - Điện toán đám mây

21/07/2015

Klouds - Điện toán đám mây

Tracking Service

Tracking Service

16/07/2015

Tracking Service là một dịch vụ nền tảng với tính năng lưu trữ và quản lý những thông tin cơ bản nhất của đối tượng (xe, người, thiết bị…) theo thời gian và địa điểm bao gồm 2 dịch vụ

SmartGrid – Lưới điện thông minh

SmartGrid – Lưới điện thông minh

09/07/2015

SmartGrid – Lưới điện thông minh

Go Top