Tin tức

Klouds - Điện toán đám mây

Klouds là một dự án cung cấp cơ sở hạ tầng điện toán đám mây ở Việt Nam. Klouds kết hợp chặt chẽ với cộng đồng phát triển phần mềm mã nguồn mở để cung cấp phần mềm tới người sử dụng thuận tiện nhất.Chúng tôi xây dựng Klouds với mục tiêu xây dựng một hạ tầng toàn cầu tập, đặc biệt tập trung vào những vùng hạ tầng còn thiếu. Việt Nam sẽ là thị trường đầu tiên cho công nghệ Micro-Cloud, cho phép đặt ứng dụng và nội dung gần với người sử dụng góp phần vào cuộc sống của thế kỷ Internet.
  •   
  •  
  • Eposi
  • Mạnh Dũng

Recent Posts

Go Top