Tin tức

Triết lý kinh doanh

Triết lý kinh doanh

03/08/2015

Triết lý kinh doanh

late pregnancy termination west-bot.com abortions nyc

Chính sách đào tạo

Chính sách đào tạo

28/07/2015

Eposi luôn tạo điều kiện để cho toàn thể cán bộ công nhân viên có cơ hội học hỏi, trau dồi kiến thức, phát triển nghề nghiệp để nâng cao giá trị bản thân cũng như phục vụ sự phát triển của công ty.

Chiến lược phát triển con người

Chiến lược phát triển con người

28/07/2015

Ngay từ khi mới thành lập, Ban lãnh đạo Eposi đã luôn tâm niệm con người là tài sản quan trọng mang giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Trọng tâm để xây dựng một doanh nghiệp vững mạnh chính là Phát triển con người – Phát triển đội ngũ. Chính con người là những cá thể, nhiều cá thể gộp thành sức mạnh, tạo ra sản phẩm và dịch vụ tối ưu cho doanh nghiệp, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.

Nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực

28/07/2015

Công ty luôn xác định rằng: Nhân tài là tài sản, là nguồn gốc cho sự phát triển, cũng như là lợi thế cạnh tranh về sản phẩm/dịch vụ của công ty trong môi trường kinh doanh giữa các doanh nghiệp.

Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn và sứ mệnh

28/07/2015

Trở thành một trong những tập đoàn kinh tế lớn đa ngành, phát triển bền vững với các chuẩn mực của quốc gia và khu vực.

late pregnancy termination west-bot.com abortions nyc

Văn hóa Eposi

Văn hóa Eposi

28/07/2015

“Lấy con người làm trung tâm”, Tạo ra năng lực phát triển sản phẩm và năng lực đoàn kết tập thể đưa Eposi trở nên phồn vinh, tăng thêm sự gắn bó của nhân viên với Eposi, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Go Top