Tin tức

Loại phương tiện vận tải nào phải gắn thiết bị giám sát hành trình?

Bạn Minh Ngọc (Đà Nẵng) gửi Eposi câu hỏi: “Xin cho tôi biết loại phương tiện nào phải gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định của chính phủ?”

Trả lời vấn đề này, chúng tôi xin thông tin như sau: Hiện nay, hầu hết các xe kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách ở Việt Nam đều phải gắn thiết bị giám sát hành trình, các sản phẩm này cần đạt chuẩn của Bộ GTVT và Bộ TTTT.

 Loại phương tiện vận tải nào phải gắn thiết bị giám sát hành trình?
Những loại xe nào phải gắn thiết bị giám sát hành trình? (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại khoản 1, điều 14, nghị định số 86/2014/NP-CP ngày 10.9.2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô quy định: Xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách, xe ôtô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo rơmoóc, sơmi rơmoóc hoạt động kinh doanh vận tải và xe ôtô kinh doanh vận tải hàng hóa phải gắn thiết bị giám sát hành trình.

Lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát hành trình được áp dụng riêng biệt đối với từng dòng xe:

- Đến ngày 1.7.2011 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định có cự ly từ 500 ki lô mét trở lên, xe kinh doanh vận chuyển khách du lịch, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ;
- Đến ngày 1.1.2012 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách trên tuyến cố định có cự ly từ 300 ki lô mét trở lên, xe buýt, xe kinh doanh vận tải hành khách hợp đồng;
- Đến ngày 1.7.2012 đối với các xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe buýt, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận chuyển khách du lịch, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ;
- Trước ngày 1.7.2015 đối với xe taxi, xe đầu kéo rơmoóc, sơmi rơ moóc, sơmi rơmoóc hoạt động kinh doanh vận tải;
- Trước ngày 1.1.2016 đối với xe ôtô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên;
- Trước ngày 1.7.2016 đối với xe ôtô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 7 tấn đến dưới 10 tấn;
- Trước ngày 1.1.2017 đối với xe ôtô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 7 tấn;
- Trước ngày 1.7.2018 đối với xe ôtô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn.

Các loại thiết bị này phải đảm bảo lưu giữ thông tin xe, người lái (hành trình, tốc độ vận hành, số lần và thời gian dừng đỗ, đóng hoặc mở cửa xe, thời gian lái xe) và thông tin này đó được sử dụng làm tài liệu trong quản lý hoạt động của đơn vị vận tải, cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.
 
  •   
  •  
  • Eposi
  • Mạnh Dũng

Recent Posts

Go Top