Tin tức

SmartGrid – Lưới điện thông minh

Trung tâm Quản lý và Khai thác Dữ liệu từ Công tơ Điện tử

Toàn bộ dữ liệu thu thập từ công tơ được truyền theo thời gian thực về trung tâm tự động, giúp cho tăng tính hiệu quả và chính xác so với phương pháp thu thập dữ liệu thủ công hiện tại. Luồng dữ liệu này là thiết yếu để phục vụ cho theo dõi, quản lý hạ tầng cũng như hoạt động sử dụng điện. Từ đó tạo nền tảng cho việc hình thành Lưới điện Thông minh Quốc gia.

Ngoài ra hệ thống cũng cung cấp thông tin cho khách hàng sử dụng điện có thể khai thác tra cứu trực tuyến và theo dõi sử dụng điện theo thời gian thực rõ ràng minh bạch; hình thành thói quen tiết kiệm điện của người dân, góp phần bảo tồn năng lượng cho xã hội và giảm ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu.
 
  •   
  •  
  • Eposi
  • Mạnh Dũng

Recent Posts

Go Top