Tin tức

Tracking Service

Tracking Service là một dịch vụ nền tảng với tính năng lưu trữ và quản lý những thông tin cơ bản nhất của đối tượng (xe, người, thiết bị…) theo thời gian và địa điểm bao gồm 2 dịch vụ: Tracking Update (cập nhật thông tin hành trình của đối tượng lên hệ thống) và Tracking Query (cho phép truy vấn thông tin hành trình của đối tượng hiện tại và quá khứ). Đây là 2 dịch vụ cơ bản nhất và là nền tảng cho mọi dịch vụ tracking khác (như dịch vụ dò đường thông minh, dịch vụ tìm địa điểm, sản phẩm, dịch vụ gần nhất,…). 

EPOSI đưa ra một giải pháp toàn diện được xây dựng trên mô hình Cloud Computing, có khả năng mở rộng dễ dàng, có thể đáp ứng được hàng triệu request/s . Để thuận tiện cho việc phát triển cũng như tích hợp vào các hệ thống khác chúng tôi xây dựng dịch vụ theo chuẩn OLS 1.2 Core Standard. Chuẩn giao tiếp này thuận tiện cho việc phát triển và tích hợp hệ thống.
 
 

  •   
  •  
  • Eposi
  • Mạnh Dũng

Recent Posts

Go Top