Tin tức

Tuyển gấp kế toán tổng hợp

Tuyển gấp kế toán tổng hợp

21/02/2017

Do nhu cầu công việc, Công ty Cổ phần phần mềm 365 cần tuyển gấp 01 nhân viên vị trí Kế toán tổng hợp.

Tuyển gấp Nhân viên kích hoạt

Tuyển gấp Nhân viên kích hoạt

13/10/2016

Phòng dịch vụ khách hàng, thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Eposi đang tuyển gấp 01 Nhân viên kích hoạt.

Eposi tuyển dụng chuyên viên tài chính ngân hàng

Eposi tuyển dụng chuyên viên tài chính ngân hàng

17/09/2015

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ Eposi tuyển dụng vị trí chuyên viên tài chính ngân hàng.

Go Top